Výživové poradenstvo

Foto: made with heart
Foto: made with heart

Meranie vykonávam na bioimpedačnom stroji InBody 370s, ktorý využíva priamu analýzu segmentovej a simultánnej multi-frekvenčnej bioelektrickej impedancie (metóda DSMF-BIA a SMF-BIA). Viac informácií o prístroji nájdete TU. 

Pomocou prístroja zistíme:

  • zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť)
  • analýza obezity - BMI, percento tuku
  • analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku)
  • segmentálna analýza svaloviny (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup)
  • segmentálna analýza tuku (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup)
  • zhodnotenie kondície
  • kontrola hmotnosti (odporúčaná hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov)
  • skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA),
  • ABSI index

Prevediem vás svetom výživy, naučím a vysvetlím vám súvislosti a dôležitosť všetkých makroživín, určenia správneho nastavenia energetického príjmu, ako sa racionálne stravovať dlhodobo a celoživotne, aby ste dosiahli skvalitnenie života, zlepšenie a upevnenie zdravia a najmä vnútornú spokojnosť.  

Informácie čerpám zo štúdia na vysokej škole, konkrétne STU - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (odbor Potravinárstvo a Biotechnológie) a z kurzov projektu Výživa online spoločnosti Welko Team CZ, v ktorom aktuálne pôsobím. 

Budem sa tešiť na našu spoločnú cestu k zlepšeniu vášho života. :)


Registrovať sa na konkrétnu službu môžete kliknutím TU a cenník nájdete TUZdroj: www.inbodysk.sk
Zdroj: www.inbodysk.sk