Cenník výživového poradenstva

Meranie na bioimpedančnom prístroji InBody 370s (16 A4):

 • bez interpretácie výsledkov (15 minút)                                                   20 €
 • s interpretáciou výsledkov (40 minút)                                                    25 €
 • kontrolné meranie (15 minút)                                                                   20 €

Táto služba obsahuje meranie prístrojom, kde získate vaše hodnoty tukovej a svalovej hmoty (v % a kg), presnú hodnotu viscerálneho tuku, BMI (Body Mass Index), BMR (hodnota bazálneho metabolizmu), WHR (pomer pás/boky), obsah ICW a ECW (intracelulárna a extracelulárna voda), obsah minerálnych látok, segmentálne hodnoty tuku a svalovej hmoty v daných partiách a ich porovnanie, obvody telesných partií, ABSI (miera rizika civilizačných ochorení), ECM (extracelulárny matrix) a hodnotu pí (hodnotenie zdravotného stavu). Táto služba môže obsahovať konzultáciou s výživovou poradkyňou a zhodnotenie výsledkov, nastavenie spoločných cieľov a určenie ďalšieho postupu počas spolupráce. Konzultácia je v trvaní 30- 45 minút. 

Úvodná konzultácia:

 • s meraním na prístroji InBody 370s                                                         49 €
 • bez merania na prístroji InBody 370s                                                     29 

Táto služba obsahuje analýzu doterajších stravovacích návykov klienta, porovnanie v grafickej podobe a vysvetlenie dietetických chýb. Ďalej obsahuje postup ďalšieho riešenia, edukáciu v oblasti základov výživy, vysvetlenie základných makroživín a ich dôležitosť, výpočet individuálneho energetického príjmu a určenie pomeru makroživín podľa individuálnych cieľov klienta. Konzultácia je v trvaní 60 minút


Jedálniček na mieru + mesačná starostlivosť (7 rozpracovaných dní):

 • prvý mesiac                                                                                                  99 €
 • následné mesiace (obsahujú úpravy jedálnička)                                69 €

Služba nadväzuje na úvodnú konzultáciu a obsahuje vypracovanie jedálnička na mieru podľa individuálnych potrieb a preferencií klienta s ohľadom na zdravotný stav a individuálne ciele. Jedálniček obsahuje kompletne rozpracovaných 7 dní spolu s receptami. Služba navyše obsahuje 1x premeranie/mesiac na diagnostickom prístroji spolu s konzultáciou a zodpovedaním otázok, kontakt s poradkyňou mailom, telefonicky vo vopred určené časy.

Jedálniček na mieru + trojmesačná starostlivosť (14 rozpracovaných dní):

 • prvé tri mesiace                                                                                         269 €
 • následné mesiace (obsahujú úpravy jedálnička)                               69 €

Služba nadväzuje na úvodnú konzultáciu a obsahuje vypracovanie jedálnička na mieru podľa individuálnych potrieb a preferencií klienta s ohľadom na zdravotný stav a individuálne ciele. Jedálniček obsahuje kompletne rozpracovaných 14 dní spolu s receptami. Služba navyše obsahuje 1x premeranie/mesiac na diagnostickom prístroji spolu s konzultáciou a zodpovedaním otázok, kontakt s poradkyňou mailom, telefonicky vo vopred určené časy.

Individualizovaná starostlivosť a edukácia v oblasti výživy:

 • jeden mesiac (+ 1x premeranie)                                                                79 €
 • tri mesiace (+ 3x premeranie)                                                                 189 €
 • následné mesiace (predĺženie koučingu bez prerušenia)                  59 €

Služba nadväzuje na úvodnú konzultáciu a obsahuje postup ďalšieho riešenia, edukáciu v oblasti základov výživy, výpočet individuálneho energetického príjmu a určenie pomeru makroživín podľa individuálnych cieľov klienta. Ďalej obsahuje pravidelnú kontrolu jedálničku klienta, typy na kombinácie jedál a makroživín, zmeny v súvislosti s nastavením energetického príjmu na základe telesných zmien. Služba navyše obsahuje premeranie na diagnostickom prístroji spolu s konzultáciou a zodpovedaním otázok, kontakt s poradkyňou mailom, telefonicky vo vopred určené časy.